Добре дошли в Skyway Publications

Добре дошли в Skyway Publications, издателство, посветено на издаването на качествена литература на различни езици.

Ние сме независим международен издател със седалище в Европа, от северозапад до югоизток, територия, обхващаща страните от Лондон, Великобритания, до София, България.

Нашите предпочитани жанрове включват почти всички жанрове на художествената литература - от поезия до фантастика. Нашите текущи издателски планове са в областта на поезията, белетристиката, културната история, историята на изкуството и архитектурата, родовата история, документалната книжнина – мемоаристика, пътеписи, архивни документи и други извори. Наред с това планираме издаването и на университетски учебници и учебни пособия, речници, сборници с научни статии и академични монографии без ограничения във формата - на хартия, електронни книги и аудио-книги.

Издаваме книги на различни езици, като например, на английски - скоро ще бъде издадена стихосбирката "My Skyway", на Prof. Honors Causa Cyrus Malekout, която включва шейсет и две стихотворения с илюстрации и снимки. Cyrus Malekout. My Skyway

Новоиздадена книга на Евдокия Борисова "Попътни етюди"

На 20 ноември в галерия "Тракарт" в Пловдив бе представена новоиздадената книга на Евдокия Борисова "Попътни етюди", съвместно с Българо-турския литературен клуб. Присъстваха много гости от Пловдив, преподаватели от Пловдивския университет, както и консулът на Р. Турция.