Марияна Стамова

Марияна Стамова Моята изключителна мотивация да работя на превода на книгата „Балкански наративи“ на уважаваната академик Катица Кюлавкова, макар че тематиката като цяло да е по-далеч от моите конкретни научни интереси и изследвания, свързани с албанския въпрос на Балканите и развитието на независима Република Македония от 1991 г. насам, до ден днешен, бе да се представи другата гледна точка върху актуалните въпроси, стоящи пред нашите две страни. За мен беше много приятно да работя върху превода на текста на тук представяната от нас книга, за да може тя да стане достояние до българския читател, било то сред по-тесният академичен кръг, било и по-широко. Все пак, немалка част от текста ми е близка, познавайки съвременната ситуация и политически живот на Балканите и смятам, че един по-различен поглед, предложен от авторката в един по-интердисциплинарен дискурс, включващ фолклор, митове, стереотипи, топоси, идентичности, литературни произведния с дълбока теоритична основа в семиотиката, би бил изключително полезен за да се види другият, страничният поглед на съвременната ситуация и да се разгледа в един по-широк контекст.

Трябва да обърна внимание, че моята мотивация да работя върху превода на споменатата книга беше да дам принос към приобщаването на това дело към българската наука, литература и култура, тъй като не става дума за случаен автор. Академик Катица Кюлавкова е известен македонски академик и автор от областта на езика, литературата и културата. Заедно с нейният принос в теорията на литературата, тя е и познат македонски поет и писател, и критик. Тя е автор на няколко книги в областта на поезията и прозата. Катица Кюлавкова е избрана в МАНУ като най-млад академик, учен и литературен творец, която със своето дело е дала видим принос в областта на литературната наука, на литературата и културата като цяло.

Тази интердисциплинарност на текста, за която споменах, наложи да се справя с терминологията от няколко различни научни дисциплини, което за мен беше една нелека задача, но същевременно и много интересна и предизвикателна. Текстът изобилства с богатство от думи, които му придават характерът на текст с висок стил, но и има и места където се използват и архаични думи и изрази, вече позабравени в ежедневния говор/ежедневната реч, които не само го обогатяват, но същевременно правят текста интересен за четене. Разбира се, за преводача това отяжнява работата, тъй като някъде имаше затруднения да се усети авторовата мисъл. Поради това се чувставаме длъжни да се извиним, доколкото в това не сме успели до край да се справиме.

В крайна сметка, искрено се надявам, че с превода на книгата „Балкански наративи“ на акад. Катица Кюлавкова ще се допринесе нейният труд да получи своето подобаващо място сред българската научна общественост и литературна критика.

Марияна Стамова,
преводач