Наташа Диденко

Наташа Диденко

Наташа Диденко е родена в Скопие на 9 май 1988 г. Завършва музикалното училище „Илия Николовски“, а висшето си образование получава във Факултета за музикални изкуства – Скопие, в класа на д-р Ганка Цветанова. С отличие завършва следдипломна квалификация. През 2017 г. защитава докторска дисертация в Университета „Кирил и Методий“ в областта на Културната история. Има множество статии в академични издания в и извън страната и е съавтор в колективна монография.

Получавала е различни награди на международни конкурси. Изнасяла е концерти в Берлин, Бремен, Хамбург, Париж, Марсилия, София, Созопол и в много градове в родината си. В момента е преподавател по цигулка в ДМБУЦ „Илия Николовски“ в Скопие. Със своята педагогическа дейност предава любовта към музиката и цигулката на младите поколения, а нейните ученици са удостоени с множество награди в страната и чужбина.