Катица Кюлавкова

Катица КюлавковаАвторката на „Балкански наративи“, академик Катица Кюлавкова, е поетеса, писателка, есеист, теоретик, преводач, съставител на антологии. Завършва Философско-историческия факултет на Скопския университет с магистратура на тема „Метафората и съвременната македонска поезия“. Защитава докторат във Философския факултет на Загребския университет на тема „Отлики на лириката“. Работила е като преподавател по теория на литературата, литературна херменевтика и творческо писане във Филологическия факултет „Блаже Конески“ в Скопие (катедра „Обща и сравнителна литература“). От 2003 г. Кюлавкова е редовен член на МАНУ, член е на Европейската Академия (Залцбург, 2014 г.) и вицепрезидент на International PEN (от 2008 г.). Многобройни са нейните изследвания, както и литературни творби.

Основател на онлайн изданието „Разноликост”. Нейните стихосбирки са преведени на много езици (английски, френски, италиански, руски, хърватски, сръбски, черногорски, румънски, български, португалски, испански, турски, албански, словенски), а отделни стихотворения – на десетки други. Автор е на поетичните сборници Благовести (1975), Акт (1978), Нашиот согласник (1981), Нова пот (1984), Жедби, престапни песни (1989), Домино (1993), Изгон на злото (поетическа драма 1997), Меѓусвет (2000), Слеп агол (2004), Тенок мраз (2008), Голо око (хайку), 2010, Ерато (2009), Кога ни гореше под нозете (2013), Хайку елегии (2013), Мои страсти, мои страданија (2019).

Издала е два сборника с кратки разкази: Друго време (1989) и Сонот е живот (2014), както и десетина теоретично-есеистични книги: Фигуративниот говор и македонската поезија (1984), Стапка и отстапка (1987), Одлики на лириката (1989), Копнеж по систем (1992), Потход и исход (1996), Камен искушител (1997), Тетратки (1997), Теорија на книжевноста - увод (1999; на английски език, 2004), Мала книжевна теорија (2001), Поетика лирике (Београд, 2001), Херменевтика на идентитети (2006), Теорија на книжевноста (2008), Демонот на толкувањето (2009), Македонски искушенија и други огледи (2012), Отворена поетика (2016), Македонски волнени времиња (интервюта, 2017), Балкански наративи (2018), Поредокот на слободата: интерпретативен синкретизам (Скопје, 2019).

Подготвила е няколко антологични селекции (македонски разкази, поезия и есета, две антологии на световния разказ), няколко христоматии и няколко сборника: Теорија на интертекстуалноста (2003), Поетика и херменевтика (2003), Дијалог на интерпретации (2005), Балканска слика на светот (2006), както и Поимник на книжевната теорија (2007).

Катица Кюлавкова също е редактор няколко тома по проекта Интерпретации (2008, 2009, 2010).

Откъс от изказването на Катица Кюлавкова по повод промоцията на книгата от изследвания „Балкански наративи”