Премиера на новата ни книга „Балкански наративи“

balkan narratives launch На 11 октомври 2019 г. в зала „Филип Кутев“ в Съюза на българските композитори се състоя премиерата на новата ни книга „Балкански наративи“, превод на излязлата по-рано книга на академик Катица Кюлавкова. Това нейно изследване ни предлага един дълъг, дълбок, историчен и литературен, но все още незавършен, по нейните думи, разказ за Балканите, балканските манталитети, архетипи, модели, идентичности. За балканския свят в себе си и за Балканите в световните представи. мястото, в което живеем, но чието име днес не е само географски топос, а повече метафора, символ, дори нарицателно, в повечето случай – с отрицателна конотация.

„Балкански наративи“ е сложен текст, съвременен мета наратив, който предлага нов ключ към обърканата и нерядко трагична балканска история, нов прочит на енигматичния балкански свят, неговата духовност, културен принос в световната и европейска история. Както подчертава авторката, тази книга, създавана през годините, е отворена и незавършена, просто „ ... защото разказът за Балканите (в приказки, случки, феномени) не е завършен. Историята на полуострова не е една, нито единствена, както и разказвачът й… Историята на Балканите и нейните разказвачи се сблъскват с многото гледни точки, през които се фокусира и се контекстуализира разказът…

А този разказ несъмнено е цветист, ярък, изпълнен с неочаквани интерпретации и преоценки на факти и събития, погледнати от една по-всеобхватна височина, позволяваща балканската картина да се „изчисти“ от несъществените детайли и замъгляващи преценките двусмислености. Стремежът е балканският пъзел, или както авторката го нарича – „възел“, да се демистифицира и да се върне към някои изначални, архетипни концепции, изведени и извеждащи ни към общите места на паметта, а оттам – и към междукултурния диалог в нашия мултиетничен и мултикултурен топос.

На премиерата на книгата присъстваха академик Таки Фики, настоящ председател на МАНУ (Македонска академия на науките и изкуствата), академик Владо Камбовски, бивш, предходен председател на МАНУ, академик Владимир Костич, председател на САНУ/САНИ (Сръбската Академия на Науката и Изкуствата), академик Джордже Борозан, заместник-председател на ЧАНУ/ЧАНИ (Черногорската Академия на Науките и Изкуствата), Марян Гьорчев - посланик на Република Северна Македония в София, Сашко Насев - директор на Културно-информационния център на Република Северна Македония (КИЦ на РСМ), Елка Трайкова, директорка на Института за литература, БАН, учени от сродни институти, представители на Секция „Култура на Балканите“, ИБЦТ към БАН, издатели и просто приятели на книгата. Авторката раздаде автографи на всички желаещи.

Книгата бе представена от Йорданка Бибина, издател и редактор, която подчерта, че посланията в книгата са и предложение за преодоляване на исторически наследените омрази и раздори на нашия малък, но бурен полуостров, а с това – и на негативните стереотипи, препъващи стремежите за разбирателство и поглед в бъдещето. Същевременно изследването е предупреждение за опасностите от нови прекроявания и разделения, фрагментиращи не само националните граници, но и границите на идентичностите на Балканите. Издаването на тази книга отговаря на обществения интерес към развитието на българо-македонските отношения. Тя разглежда Балканите през погледа на писателите, балканското регионално културно сътрудничество, интеркултурната стратегия като форма на икономика.

Преводачката на книгата доц. Д-р Марияна Стамова сподели своята основна мотивация да се заеме с тази нелека задача, а именно, увереността, че „един по-различен поглед, предложен от авторката в един по-интердисциплинарен дискурс, включващ фолклор, митове, стереотипи, топоси, идентичности, литературни произведения с дълбока теоретична основа в семиотиката, би бил изключително полезен за да се види другият, страничният поглед на съвременната ситуация и да се разгледа в един по-широк контекст“.

Премиерата бе съпътствана от концерт на младата македонска цигуларка Наташа Диденко.

Книгата може да се закупи в книжарницата на „Български книжици“, от техния уебсайт (Балкански наративи), както и от самото издателство. Пишете ни на електронната поща: info@skywaypublications.com

 

Кликнете на снимката, за да отворите фотогалерия: 
Представяне на книгата Балкански наративи